درباره آریا شاپ

مجموعه آریا همراه در نظر دارد در راستای ورود به بازار مصرف، بستری جهت فروش آنلاین محصولات الکترونیکی فراهم کند. این مجموعه در جهت دستیابی به بازار مصرف کننده نهایی کالا ها و خدمات الکترونیکی عمومی و تخصصی ICT، و با پشتوانه تخصصی خود، اقدام به ایجاد بستری فنی و زیرساخت مناسب خرده فروشی آنلاین می کند.